Historische Publicaties

Léon van der Hoeven, De Dordtse familieconnecties van Arminius, in: Oud-Dordrecht, jrg. 31 (2013), nr. 3, p. 317-319.

Léon van der Hoeven, ‘De groei van de bevolking’(p. 47), ‘Teruggang van de bevolking na 1600”(p. 50), ‘Een groeiende bevolking’(p. 56), ‘Banden met andere plaatsen: handel, huwelijk en immigratie”(p. 72-74), ‘Ter Navolging’ (p. 59), ‘Herbergen’ (p. 110-111), ‘Zorg voor de armen, Gezondheidszorg, Vissers en ‘landlieden’ (p. 135-143) ‘Armenzorg en solidariteit’ en kadertekst ‘Het hofje van de Lammerstichting aan de Badhuisstraat’ (p. 263-264), in: Maarten van Doorn & Keest Stal, Geschiedenis van Scheveningen, deel I Vroegste tijd tot 1875, Zutphen 2013.

Léon van der Hoeven, Naar een overheersende stand, in: Adel en ridderschap in Gelderland. Tien Eeuwen Geschiedenis, 2013, p. 97-134.


Steeën in 't Ambacht

J.A. van der Giessen, L.M. van de Hoeven, Steeën in 't Ambacht. Beschrijving van 34 boerderijen, 4 aanverwante bedrijven en hun bewoners in Hendrik-Ido-Ambacht en Sandelingen-Ambacht, 's-Gravenhage 2007.


Joods Leven in Maassluis
L.M. van der Hoeven en E.M. Bánki, Joods Leven in Maassluis 1688-1942, Gemeentemuseum Maassluis, Maassluis 2000


 L.M. van der Hoeven. Een pestmeester bezweken aan de pest.De laatste levensjaren van het gezin van Nicolaas Kemp, chirurgijn te Vianen, in: A.J.M. Koenhein e.a. (red.), Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands Edelman tussen Nassau en Oranje, 1999, p. 125-132.


M.B. Bartels en L.M. van der Hoeven, Familie, vrienden en zaken. Een onderzoek van het sociaal-economisch netwerk van de familie Van Lidth de Jeude (1701-1788) te Tiel aan de hand van lakzegels uit een beerput, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel XVIC (2003), p. 7-25.


Weg met die kogels!, in: Oud-Dordrecht, jrg. 23 (2005), p. 6-9. V. Een vuurhuis voor de Grote Kerk van Dordrecht, in: Oud-Dordrecht, jrg. 22 (2004), p. 13-17.


De nederslag op Willem van Asperen te Schoonhoven (1677), in: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, jrg. 31 (2007), p. 33-39.


Onze Voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven, S.J. Lems, Rotterdam 1990.


Onze Voorouders in Pernis, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven, Rotterdam 1991.