Cursussen

Cursussen Oudschrift (Paleografie)

Ook komend najaar zal er een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. Het gaat om 8 lessen (van september tot december) waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook de achtergrond zal worden ingegaan. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 150,-- over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u terecht op mijn contactpagina