Cursussen

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR GEVORDERDEN

Komend jaar zal er weer een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. (adres Radex Innovation Centre, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD  Delft).  Het gaat om 10 lessen waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten meenemen. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 220,-- over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot info@genealogischbureau.nl

De eerste les zal zijn op 4 febr. 2023 (bij voldoende deelnemers). De lessen beginnen om 10:00 uur en eindigen om 12:00 uur.