Historical Publications (in Dutch)

W. de Graaf-Valk (i.s.m. L.M. van der Hoeven), De inwoners van Nieuwpoort in het midden van de 17e eeuw, in: De Stede Nieupoort, Achtste verzameling bijdragen 2021, p. 11-148.

L.M. van der Hoeven, Jeremias Tijckmaker en het ontstaan van de remonstrantse gemeente in Nieuwpoort, in: De Stede Nieupoort, Achtste verzameling bijdragen 2021, p. 149-174.

Léon van der Hoeven, Inleiding Hollandse parentelen vóór 1650, in: Anthonius van der Tuijn en Henk van der Waag, m.m.v. Paul Filippo en Gerard de Puij, Hollandse Parentelen vóór 1650 Delft, Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam, 2017 (ook hierin bijdragen over ‘Het bestuur van de stad Schiedam’ en ‘Heraldiek’)

[LvdH] Katie Heyning, Turbulente Tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (recensie), in: GEN. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis,, jrg. 23 (2017), nr. 4, p. 76.

Léon van der Hoeven, De Dordtse familieconnecties van Arminius, in: Oud-Dordrecht, jrg. 31 (2013), nr. 3, p. 317-319.

Léon van der Hoeven, ‘De groei van de bevolking’ (p. 47), ‘Teruggang van de bevolking na 1600’ (p. 50), ‘Voerlieden’ (p. 54) ‘Een groeiende bevolking’ (p. 56), ‘Banden met andere plaatsen: handel, huwelijk en immigratie’ (p. 72-74), ‘Ter Navolging’ (p. 59), ‘Herbergen’ (p. 110-111), ‘Zorg voor de armen, Gezondheidszorg, Vissers en ‘landlieden’ (p. 135-143) ‘Armenzorg en solidariteit’ en kadertekst ‘Het hofje van de Lammerstichting aan de Badhuisstraat’ (p. 263-264), in: Maarten van Doorn & Kees Stal, Geschiedenis van Scheveningen, deel I Vroegste tijd tot 1875, Zutphen 2013.

Léon van der Hoeven, Naar een overheersende stand, in: Adel en ridderschap in Gelderland. Tien Eeuwen Geschiedenis, 2013, p. 97-134.


Steeën in 't Ambacht

J.A. van der Giessen, L.M. van de Hoeven, Steeën in 't Ambacht. Beschrijving van 34 boerderijen, 4 aanverwante bedrijven en hun bewoners in Hendrik-Ido-Ambacht en Sandelingen-Ambacht, 's-Gravenhage 2007.


Joods Leven in Maassluis
L.M. van der Hoeven en E.M. Bánki, Joods Leven in Maassluis 1688-1942, Gemeentemuseum Maassluis, Maassluis 2000


 L.M. van der Hoeven. Een pestmeester bezweken aan de pest.De laatste levensjaren van het gezin van Nicolaas Kemp, chirurgijn te Vianen, in: A.J.M. Koenhein e.a. (red.), Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands Edelman tussen Nassau en Oranje, 1999, p. 125-132.


M.B. Bartels en L.M. van der Hoeven, Familie, vrienden en zaken. Een onderzoek van het sociaal-economisch netwerk van de familie Van Lidth de Jeude (1701-1788) te Tiel aan de hand van lakzegels uit een beerput, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel XVIC (2003), p. 7-25.


Weg met die kogels!, in: Oud-Dordrecht, jrg. 23 (2005), p. 6-9. V. Een vuurhuis voor de Grote Kerk van Dordrecht, in: Oud-Dordrecht, jrg. 22 (2004), p. 13-17.


De nederslag op Willem van Asperen te Schoonhoven (1677), in: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, jrg. 31 (2007), p. 33-39.


Onze Voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven, S.J. Lems, Rotterdam 1990.


Onze Voorouders in Pernis, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven, Rotterdam 1991.