Bronnenpublicaties

2022

Léon van der Hoeven, Ontvangsten van rouwkleden Hoogblokland 1661-1663, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 77 (2022), p. 357.

Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 77 (2022), nr. 756, p. 507-508 [= impost en begraven 1718 en doden 1695-1701 en overledenen 1723]

2021

Léon van der Hoeven, De leenkamer van het huis Giessenburg. Een reconstructie, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 76 (sept./okt. 2021), p. 445-450 (aanvulling, p. 683).

2019

Léon van der Hoeven, Oudewater: Quohier van den 200ste penning, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 74 (2019), p. 219-231.

2018

In dienst van het land? (1672), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 70-71.
De morgentalen van Vriesecoop en Schoten (1529), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 160-162.
Begraven in Brandwijk 1688-1689, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 164.

2017

Léon van der Hoeven, De situatie van Scheveningen in 1578, in: Praaiberichten, jrg. 31, nr. 2 (2017), p. 41.
Ron Brand en Léon van der Hoeven, Bevrijde Christenslaven anno 1670, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72 (2017), p. 431-436.
L.M. van der Hoeven, Begraven te Oudenhoorn 1677-1678, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72 (2017), p. 440.
Léon van der Hoeven, Neringdoenden te Scheveningen (1776-1806), in: Praaiberichten, jrg. 31 (2017), nr. 3, p. 86-97.

2015
L.M. van der Hoeven, Begraven Rijnsaterwoude 1620-1634, 1650-1651, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 70 (2015), p. 212-219.

2013
Poorters Schoonhoven 1803-1809, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 68 (2013), p. 197-198.
En steeds klonken er pistoolschoten …, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 68 (2013, p. 231).
Bestuurders van Dirksland in 1763-1764, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 68 (2013), p. 305-306.
Akte van trouw voor de vierschaar van Alphen a/d Rijn, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 68 (2013), p. 400.

2012
Drie huwelijken in Rietwijkeroord in 1811, in: Gens Nostra, jrg. 67 (2012), p. 74.
Begraven Waalwijk 1637-1644, in: Gens Nostra, jrg. 67 (2012), p. 156-158.
T. Hokken en L.M. van der Hoeven, De tiende penning van Adriaen Pieterszambacht of Sandelingen-Ambacht van 1543, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 67 (2012), p. 103-106.
L.M. van der Hoeven en K.A. Reuvers, Huwelijken voor het gerecht van Voorschoten (1581-1606), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 67 (2012), p. 113-116.
Drie huwelijken voor het gerecht van Lisse, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 67 (2012), p. 436.

2011
Begraven Nieuwerkerk a/d IJssel 1648, 1669-1670, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 66 (2011), p. 186-190.

2010
Frankenthalers van en naar Holland, in: Gens Nostra, jrg. 65 (2010), p. 380-381.
Morgentalen van Delfgauw in 1587, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 65 (2010), p. 507-508.

2009
Paspoorten uitgereikt aan soldaten en schelmen onder de compagnie van Joachim van Gent, heer van Meinerswijk, commandeur van Zaltbommel, in: Gens Nostra, jrg. 64 (2009), p. 81-87.

2008
Verzoek tot oprichting van een kerkenraad te Deurne, Liessel en Vlierden (1767), in: Gens Nostra, jrg. 63 (2008), p. 534.
Ouderlingen en diakenen Scheveningen (1667-1677), in Ons Voorgeslacht, jrg. 63 (2008), p. 326-328 (en in: Praaiberichten (uitgave Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen v/h Centrum voor Familiegeschiedenis), jrg. 24, nr. 2 (2010), p. 6-7).
Twee invitaties ter begrafenis uit Batavia (1717, 1720), in: De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging, jrg. 21 (2008), p. 187-190.

2007
Gaarderinschrijvingen in Vliet, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 62 (2007), p. 81-82.
L.M. van der Hoeven en T. Hokken, Een overlijdensregister van de remonstrants gereformeerde gemeente te Rotterdam, Begraven in Rotterdam 1730-1733, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 62 (2007), p. 167-185.

L.M van der Hoeven, Ongelijke huwelijken in de classis Gouda (1737-1738), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 61 (2007), p. 21.

2006
‘Monsterrolle van de compagnie van cappiteijn Heijndrick Cunderturff van der Gouda’ (1627), in: Gens Nostra, jrg. 61 (2006), p. 149.
Benoemingen uit aktenboeken van de VOC (1684-1687), in: De Indische Navorscher jrg. 19 (2006), p. 21-33.
Weggelopen matrozen te Bengalen in 1681, in: De Indische Navorscher jrg. 19 (2006), p. 38-39.
Gelegenheidsvondsten: Teruggekeerden in Amsterdam 1710, in: De Indische Navorscher, jrg. 19 (2006), p. 148.

2005
Begraven Nieuwkuijk en Onsenoort (1718-1743), in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jrg. 20 (2005), p. 55-57.
Zakboekjes van overleden matrozen uit Amsterdam (1808-1810), in: Gens Nostra, jrg. 60 (2005), p. 510-516.
Genomineerde mansmannen Vierschaar Zuid-Holland (1594-1641), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 60 (2005), p. 25-29.
Benoemingen dorpsbestuurders Oud-Alblas in het Huisarchief Offem, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 60 (2005), p. 29-30.
Ongelijke huwelijken in de classis Gouda (1737-1738), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 60 (2005), p. 31-35.

2004
Hoofdlieden van schippersgilden (1763-1765), in: Gens Nostra, jrg. 59 (2004), p. 359-361.
Waalse lidmaten uit Amsterdam die van en naar Indië, Kaap de Goede Hoop en de Verenigde Staten van Amerika kwamen en vertrokken (1787-1829), in: De Indische Navorscher, jrg. 17 (2004), p. 129-131.
(i.s.m. W. de Graaf-Valk en A. Valk), Burgers ofte poorters der stede Nieuwpoort 1561-1783, in: Gens Nostra 59 (2004), p. 469-480 (met aanvulling: Burgers ofte poorters der stede Nieuwpoort 1516-1550, in: Gens Nostra 63 (2008), p. 768-769).
Genealogische gegevens van Europeanen uit de Bataviaase Nouvelles (1745-1746), in: De Indische Navorscher, jrg. 17 (2004), p. 160-180.

2003
‘Notitie van alle vrijborgeren of geleende comps. die in Oughly wonachtig’ (1684), in: De Indische Navorscher, jrg. 16 (2003), p. 10.
Familieberichten uit De Sumatra-Bode van 1925, in: De Indische Navorscher, jrg. 16 (2003), p. 191-198.

2002
Het personeel van de constructiewinkel te Soerabaja 1815-1824, in: De Indische Navorscher, jrg. 15 (2002), p. 108-116.

2001
Een klein stukje Burgerlijke Stand. Bloemendaal (bij Gouda) geboorten 1811, in: Gens Nostra, jrg. 55 (2000), p. 393. 2001.
Oud Notarieel Archief Suriname, inv.nr. 823, in: De Indische Navorscher, jrg. 14 (2001), p. 26-36.

1998
Inwoners van Giessen-Nieuwkerk en Slingeland in 1670, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXV (1998), k. 221-223.

1995
Een stukje vergeten Burgerlijke Stand (I): huwelijken Cool, in: Ons Voorgeslacht 1995, p. 270-273.
Een stukje vergeten Burgerlijke Stand (II): overlijden Cool, in: Ons Voorgeslacht 1995, p. 499-505.
Poorters Delft uit het kamerboek van Delft (1674-1681), in: Ons Voorgeslacht 1995, p. 577-579.

1992
De lidmaten te Pernis rond 1800, L.M. van der Hoeven, in: Libellus Amicorum Kees Jan Slijkerman, p. 57-63.

1991
L.M. van der Hoeven en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Opgaaf van de ‘Uuytvangen’ en de stukken dijk of slagen 1578 te Nieuw-Lekkerland, in: Zuidhollandse genealo­gieën II, Rotterdam 1991, p. 197-202.