Genealogical articles (in Dutch)

2023
Léon van der Hoeven, De oorsprong van het Sliedrechtse geslacht Bos getraceerd, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 78 (2023), p. 1-18.

Léon van der Hoeven, De aanhangende kwestie kwestie Focker en de Streefkerkse schout Pieter Laurensz, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 78 (2023), p. 269-290.

Léon van der Hoeven, m.m.v. Peter Hoogerbrugge, Klaas Reuvers, Maarten van der Tas. Ten Geleide, in:  Léon van der Hoeven, Peter Hoogerbrugge, Klaas Reuvers, Maarten van der Tas. Hollandse Parentelen vóór 1650, deel 3, Twaalf parentelen in het manuscript Olijcan, Rotterdam 2023, p. 15-20.

Léon van der Hoeven, ’t Geslacht van Giertgen Isbants onse beste moeder (kwartier 20-21), p. 213-220; Cornelia Heren, de moeder van Grietgen Isbrantsdr (kwartier 22), p. 223-226 en De parenteel van Willem Jacobsz alias ‘Blaeuwe Willem’ (kwartier 23), p. 227-233 en Klaas Reuvers en Léon van der Hoeven, Parenteel Penningbuijl (kwartier 26-27), p. 267-270.

2021
Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm, Voor het voetlicht (5). Interview met Ben de Keijzer (oud-voorzitter), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 76 (2021), p. 6-17.

Léon van der Hoeven en Klaas Reuvers, Cramer te Ootmarsum: een oudere generatie (Nederland’s Patriciaat 75 (1991), 18-44), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 138 (2021), p. 62-63.

Léon van der Hoeven, Merktekens van Haagse broodbakkers (1649), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXXVIII (2021), p. 229-235.

2020
Léon van der Hoeven, Jan de Cupere, schout van Linschoten en zijn familie (aanvulling op jrg. 52 (1997), blz. 317-333), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 75 (2020), p. 201-202.

Léon van der Hoeven, De familie Spanjaert en het huis ‘De Twee Pistolen’ in de Bitterstraat van Zwolle, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 137 (2020), p. 74-77.

Léon van der Hoeven en Willem van der Hidde, Pannedorp in het Smidssteegje, in: Historische Schetsen van en over Maassluis, nummer 76 (mei 2020), p. 75-76.

Léon van der Hoeven. Genealogie van het geslacht Van Tubbergen/Tubbergh/Tibberen (Ootmarsum, Hasselt, Amsterdam), in: Gens Nostra, jrg. 75 (2020), p. 290-299.

Léon van der Hoeven, Van Suijdervliet (antwoord op vraag 2020.03 in: Ons Voorgeslacht, jrg. 75 (2020), p. 259-263)

Léon van der Hoeven, Genealogie van de Bleskensgraafse familie van Krimpen, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 75 (nov. 2020), p. 465-494 (aanvulling in: jrg. 76 (2021), p. 123-124).

2019
Remco van den Heuvel en Léon van der Hoeven, Eens was het Holland…. Inleiding themanummer Het Land van Altena en Het Land van Heusden, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 74 (2019), p. 53-56.

L.M. van der Hoeven en H. Spoelstra, De handel en wandel van het geslacht der schoolmeesters De Soete, later de Zoete, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 74 (2019), p. 277-317 (aanvulling p. 562)

L.M. van der Hoeven, Genealogie van het geslacht Mans, in: jrg. 74 (2019), p. 112-134.

2018
C.H. van Wijngaarden (†) ingeleid door L.M. van der Hoeven, De familienotities van Elisabeth Willemsdr. Cortenhouff, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 1-25.

Erika Verloop, Léon van der Hoeven en Pieter van der Hoeven, Schimmen in Maassluis, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 465-528 (aanvulling in: Ons Voorgeslacht, jrg. 74 (2019), p. 191-197).

Léon van der Hoeven, De herkomst van schoolmeester Adriaen Goedhart, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 73 (2018), p. 552-556.

2017
L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing, Genealogie van het geslacht Koedieff later Koedijk genaamd (Brielle, Delft), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72 (2017), p. 117-134.

L.M. van der Hoeven, De geslachtslijst van Joost Jacobsz van Oudewater, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72 (2017), p. 209-213 (aanvulling, jrg. 73 (2018), p. 163)

Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm. Voor het voetlicht (3). Interview met Jaap Vervloet, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72 (2017), p. 55-58.

Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm. Voor het voetlicht (4). Interview met Anthonius van der Tuijn, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 72  (2017), p. 361-364.

2016
L.M. van der Hoeven, De queeste naar de origine van Maritjen Speijert (Delft, ’s-Gravenhage, Vlissingen, Vlaanderen, Oudewater), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), p. 32-35.

L.M. van der Hoeven, Genealogie van het Hoogeloonse geslacht Verhees, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. (132) 2016, k. 77-85.

Léon van der Hoeven en Martin Spaans, Proeve van de genealogie Bruijndijk (Bruijnsdijk, Bruinendijk), in: Praaiberichten, jrg. 30, nr. 3 (2016), p. 89-99.

2015
L.M. van der Hoeven, Het bestuur van de heerlijkheid Grijsoord in 1593 (Oude- en Nieuwe Tonge), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 70 (2015), p. 530.

L.M. van der Hoeven, Nogmaals de familie Sleeuwenhoek. De ‘missing link’,  in: Ons Voorgeslacht, jrg. 70 (2015), p. 81-87.

L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing, De oorsprong van het regentengeslacht Dimmer, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 70 (2015), p. 307-329.

Léon van der Hoeven, Bolle Dirck en de armen van Woubrugge, in: Gen. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, jrg. 21, nr. 4 (dec. 2015), p. 40-45.

2014
Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm, Voor het voetlicht (2). Interview met Jan Lots, 25 jaar voorzitter van ‘Ons Voorgeslacht’ (1979-2004), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 69 (2014), p. 89-93.

L.M. van der Hoeven, De nalatenschap van Huijbrecht Adriaensz. Van der Hoeve (1700): Pretenties en erfgenamen. Een onderzoek naar aanleiding van een 18e-eeuws handschrift, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 69 (2014), p. 265-317.

L.M. van der Hoeven, Boeren, bakker en veenlui. Genealogie van het Woubrugse geslacht van der Hidde, in: Gens Nostra, jrg. 69 (2014), p. 326-340.

L.M. van der Hoeven, In revisie. Nadere beschouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXXI (2014), p. 89-112.

Léon van der Hoeven, Scheveningers, opgenomen in de gasthuizen van Amsterdam en Delft, in: Praaiberichten, jrg. 28 (2014-3), p. 84-85.

2013
C.H. van Wijngaarden (†) bezorgd door L.M. van der Hoeven, Arminius en zijn familie, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 130 (2013), k. 97-110.

L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing, Het geslacht Vogel(s) en de vicarie op het Sint Jorisaltaar in de kerk van Schoonhoven, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 68 (2013), p. 361-374.

2012
Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm, Voor het voetlicht. Interview met Henk van der Waag al 66 jaar lid van ‘Ons Voorgeslacht’ in: Ons Voorgeslacht, jrg. 67 (2012), p. 201-205.

Léon van der Hoeven, Nieuwe heemraden voor Buiksloot 1620, in: Gens Nostra, jrg. 67 (2012), p. 537.

[Léon van der Hoeven] Een bijzondere doop te Zutphen [1829], in: Gens Nostra, jrg. 67 (2012), p. 677.

2011
L.M. van der Hoeven en K.A. Reuvers, Genealogie van het geslacht Van Malburg. Dordrecht, Bommelerwaard, Utrecht. Gorinchem, deel 1, 2 en 3, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXVIII (2011), k. 1-11, 80-90, 110-123. (aanvullingen en verbeteringen, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 135 (2018), p. 102-104).

2010
L.M. van der Hoeven, Genealogie van het Dordtse geslacht Both, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 65 (2010), p. 89-120.

Léon van der Hoeven, Meeuwen: Verloren en gevonden, in: Jaarboek Centraal voor Genealogie, deel 64 (2010), p. 107-160.

L.M. van der Hoeven, Een verrassende afstamming [= afstamming van het geslacht Dekker te Oud-Alblas (en ook Prins en Roodnat) uit het geslacht Besemer te Hendrik-Ido-Ambacht (15e eeuw- 17e eeuw], in: Ons Voorgeslacht, jrg. 65 (2010), p. 296-308.

Léon van der Hoeven en Ton Hokken, ‘Ieder kind is een kind van God’, Interview met Marcel Kemp, in: Gens Nostra, jrg. 66 (2011), p. 547-552.

2009
L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing, ‘Op het juiste Bortje’. Nader beschouwingen omtrent de geslachten Bort te ’s-Gravenhage en in het Westland, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXVI (2009), p. 1-11.

L.M. van der Hoeven en J.F. Schouten, Genealogie van het geslacht Schouten, , in: Gens Nostra, jrg. 64 (2009), p. 325-331.

L.M. van der Hoeven, Nieuw licht op het geslacht Van Gameren (IJsselmonde, Krimpenerwaard), in: De Neder­landsche Leeuw, jrg. CXXVI (2009), p. 141-143.

2008
L.M. van der Hoeven, Dirck van Genderen geïdentificeerd, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 63 (2008), p. 126-127.

2007
L.M. van der Hoeven i.s.m. E.W. Roscam Abbing, De Beauvoir, later Bevoort (’s-Gravenhage, Brielle, Delft), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXIV (2007), k. 37-44.

B. van Dooren en L.M. van der Hoeven, Gestikt in een ruw vat in branderij De Hoop. Een onbekende en unieke bron op het Nationaal Archief ontsloten, in: jrg. 62 (2007), p.143-146

2006
L.M. van der Hoeven, Fragmentgenealogie Moll (Duitsland, Indië, Suriname), in: De Indische Navorscher, jrg. 19 (2006), p. 1-5.

L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing, Genealogie van het geslacht van Couckelenbergh (Brussel, Rotterdam, Brielle), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXXIII (2006), k. 57-69.

L.M. van der Hoeven en H.M. Morien, Genealogie van het joodse geslacht Olman, in: Gens Nostra, jrg. 61 (2006), p. 454-476.

L.M. van der Hoeven, Proeve van een genealogie Brouwhuijs, in: Mede­delingenblad (NGV afd. Delfland), jrg. 15 (2006/4), p. 1236-1244.

L.M. van der Hoeven, Almanak voor De Kaap de Goede Hoop, in: De Indische Navorscher, jrg. 19 (2006), p. 166-176.

2005
L.M. van der Hoeven en P.A. Christiaans, De familie Jacometti, in: De Indische Navorscher, jrg. 18 (2005), p. 74-81.

Leon van der Hoeven, Twee kanten van de medaille, De gebroeders Reinier en Leonard van Beuningen van Helsdingen als genealogisch opdrachtgever en onderzoeker, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 59 (2005), p. 153-167.

Zakboekjes van overleden matrozen uit Amsterdam (1808-1810), in: Gens Nostra, jrg. 60 (2005), p. 510-516.

mevr. G.E. Brederode, mevr. H.H. Frieling-Kemp, L.M. van der Hoeven, Genealogie van een familie van Maurik (Maurik, Geldermalsen), Gens Nostra, jrg. 60 (2005), p. 685-701.

2004
J.L. Livain, M C. Livain en L.M. van der Hoeven, Genealogie van de Indische familie Livain, in: De Indische Navorscher, jrg. 17 (2004), p. 1-8.

L.M. van der Hoeven, Het voorgeslacht en de familie van Adriaan Reijnen, schout, secretaris en notaris te Rijsoord, in: Mededelingenblad Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Delfland, jrg. 13 (2004), p. 955-964.

2003
H.H. Frieling-Kemp en L.M. van der Hoeven, ‘Gansch Vrot’ Genealogie van het chirurgijnsgeslacht Kemp (Vianen, Rijswijk (NB), Leiden, ’s-Hertogenbosch, Tricht, Amsterdam, Gorinchem, Termunten, Beusichem en Zoelmond), in: Gens Nostra, jrg. 58 (2003), p. 61-94; 139-166 (en aanvullingen, p. 662-663).

L.M. van der Hoeven, Genealogie Aspeling, in: De Indische Navorscher, jrg. 16 (2003), p. 22-30.

L.M. van der Hoeven m.m.w. van A. Doeve, Het Indische geslacht Doeve en Drognat Doeve, in: De Indische Navorscher, jrg. 16 (2003), p. 49-102.

L.M. van der Hoeven, Fragmentgenealogie Cordia, in: Gens Nostra, jrg. 58 (2003), p. 641-649.

2002
L.M. van der Hoeven en J.L. Livain, Aanzet tot de genealogie van een familie Wolff in de omgeving van Semarang, in: De Indische Navorscher, jrg. 15 (2002), p. 91-97.

2001
L.M. van der Hoeven en T.C.G. Kleinegris, Het memorieboekje aangevangen door Adrianus d’Jong, notaris te Alkmaar, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. CXVIII (maart/april 2001), p. 345-362.

L.M. van der Hoeven, De kinderen van de melkboer, een identificatieprobleem in de Burgerlijke Stand, in: Gens Nostra, jrg. 56 (2001), p. 559.

L.M. van der Hoeven, Trouwen in Delft, in: Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland, Delft 2001, p. 99-102.

L.M. van der Hoeven, Op de onderste trede van de samenleving. De familie Wingertranck te Delft, in: Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland, Delft 2001, p. 327-345.

L.M. van der Hoeven, Op zoek naar de erfgenamen van Gerrit Joppen (1625-1693), in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 55 (2001), p. 85-148.

2000
L.M. van der Hoeven, Genealogie van Lopik, een opstandig gezelschap, in:  Kronieken, jrg. 9 (2000), p. 1-21 (ook gepubliceerd in Binnenwaard, jrg. 18, no. 1 (jan. 2001), p. 4-9).

L.M. van der Hoeven, Kwartierstaat van P.J.H. Steinbach (Nijmegen), in: Gens Nostra 55 (2000), p. 218-225.

1999
L.M. van der Hoeven, De oudste generaties van het geslacht Vroege, in: Gens Nostra, jrg. 54 (1999), p. 19-22.

L.M. van der Hoeven en W.J. Spies, De oudste generaties van het geslacht Brand/Van (den) Brande (Krimpenerwaard en Alblasserwaard), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXVI (1999), k. 175-206.

1998
L.M. van der Hoeven, Toet alias Nieuwpoort, een schoenmakersgeslacht uit de Alblasserwaard, in: Kronieken, jrg. 7 (1998), p. 69-87.

L.M. van der Hoeven, Een Stap Verder (Boer, Meelhooft, Molenaar), in: Gens Nostra, jrg. 53 (1998), p. 268-275.

L.M. van der Hoeven, De nazaten van Jan Kemp te Curaçao, in: De Indische Navorscher, jrg. 11 (1998), p. 145-152.

1997
L.M. van der Hoeven en K.A. Reuvers, Blekers buiten de stadspoorten van Rotterdam; twee geslachten van der Bregge, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. CXIV (1997), k. 333-362.

1996
C.A. van der Hoeven en L.M. van der Hoeven, Stamreeks Van der Hoeven. Dordrecht, Velp, Ede, in: Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht 1946-1996, Rotterdam 1996, p. 249-256.

L.M. van der Hoeven, Van der Burch (Heusden), in: De Nederlandsche Leeuw, jrg.  CXV (1996), k. 108-109.

L. M. van der Hoeven, Een tweede identiteit voor Floris van Foreest, in: De Nederlandsche Leeuw 1996, k. 185-188 (blijkt echter niet juist, zie correctie T.J. de Koning, Floris van Foreest is niet identiek met Floris Montfoirdensz, De Nederlandsche Leeuw 1997, k. 244-250).

1995
L.M. van der Hoeven, Genealogie van het doopsgezinde geslacht De Jong(h), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 50 (1995), p. 289-310.

1993
L.M. van der Hoeven, Genealogie Alenbos (Rotterdam, Nederlands Indië), in: Ons Voorgeslacht, jrg. 48 (1993), p. 241-259.

1992
Fragmentgenealogie van Hessel, L.M. van der Hoeven, in: Libellus Amicorum Kees Jan Slijkerman, p. 64-69.